კომუნიკატორი

კომუნიკატორები Hunter Pro series და Captain 8-სთვის.

მოდული

ქსელის TCP/IP მოდული

რადიო ტრანსმიტერი

TRU 100 Dp UHF რადიო ტრანსმიტერი